Pořadatel: ČMBS
Den konání turnaje: 06.12.2014
Registrace do: 04.12.2014
Místo konání: Utopia Brno, Divadelní 3, Brno
Kapacita turnaje: 32

Typ turnaje: uzavřený
Termín konání turnaje: 6.12. 2014
Dress code: B (viz. soutěžní řád)
Prezence: od 9 do 9:30 (platí pro oba hrací dny)
Herní schéma: DKO (na 8 vítězných A/ 6 vítězných B).
Před turnajem budou hráči rozděleni do čtyř košů - následné losování nasazení.
Startovné: 300 Kč
Startovné je splatné na místě.
Počet startujících je omezen na 32 nejlepších + pokud budou volná místa do 50. místa v pořadí z celkového pořadí České Poolové Tour.